Concrete additives

and admixtures

ADMIXTURES
ACCELERATING CEMENT SETTING TIME

OPTICAL 15 (HV)

OPTICAL 15(HV) is an effective additive accelerating cement setting time, with plasticizing and fluidizating properties. It is particularly recommended for the manufacture of prefabricated concrete components, vibro-pressed elements, ready-mixed concrete and mortars with accelerated curing and setting time.

Product description

 • Accelerates cement setting time
 • Impr oves mix workability
 •  Inhibits corrosion of reinforcement steel
 •  Improves the early strength of cement
 •  Lowers the freezing temperature of cement paste
 •  Accelerates curing time
 • Reduces the waiting time for stripping of concrete forms
 • Improves water impermeability of concrete
 • Slows down the rate of drying of green concrete

 

 

 

 

Use

 • READY-MIXED CONCRETE
 • PREFABRICATED CONCRETE COMPONENTS
 • VIBRO-PRESSED CONCRETE

 

OPTICAL 35 (HV)

OPTICAL 35(HV) is an effective superplasticizer considerably accelerating cement setting time, with plasticizing and fluidizating properties. It is particularly recommended for the manufacture of ready-mixed concrete, prefabricated components from medium and high-strength concrete as well as mortars with accelerated curing and setting time.

Product description

 • Accelerates cement setting time
 • Improves mix workability
 • Has strong fluidizating properties
 • Considerably improves pumpability
 • Smoothes out surfaces
 • Inhibits corrosion of reinforcement steel
 • Improves the early strength of cement
 • Lowers the freezing temperature of cement paste
 • Accelerates curing time
 • Reduces the waiting time for stripping of concrete forms
 • Improves water impermeability of concrete

 

 

 

Use

 • READY-MIXED CONCRETE
 • PREFABRICATED CONCRETE COMPONENTS

OPTICAL 55 (HV)

efektywny superplastyfikator pomagający uzyskać beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności. Przeznaczony do wszystkich typów betonowania.

Product description

 • Podnosi wodoszczelność betonu
 • Zamyka pory kapilarne
 • Poprawia urabialność mieszanki
 • Powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej
 • Działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej
 • Przyspiesza twardnienie
 • Skraca czas oczekiwania na rozszalowanie
 • Zapewnia szybszą rotację form i szalunków
 • Poprawia pompowalność
 • Mie zmienia barwy betonu
 • Zapobiega białym wykwitom

 

Use

 • beton towarowy

 

OPTICAL 25 (HV)

OPTICAL 25(HV) is an additive accelerating cement setting time, with plasticizing and fluidizating properties. It is particularly recommended for the manufacture of ready-mixed concrete.

Product description

 • Accelerates cement setting time
 • Improves mix workability
 • Inhibits corrosion of reinforcement steel
 • Improves the early strength of cement
 • Has strong plasticizing properties
 • Accelerates curing time
 • Reduces the waiting time for stripping of concrete forms
 • Improves water impermeability of concrete
 • Slows down the rate of drying of green concrete
 • Raises the temperature of hydration

 

 

Use

 •  READY-MIXED CONCRETE
 •  PREFABRICATED CONCRETE COMPONENTS

OPTICAL 30 (HV)

OPTICAL 30(HV) is an effective superplasticizer accelerating cement setting time, with strong plasticizing and fluidizating properties. It is particularly recommended for the manufacture of ready-mixed concrete, prefabricated concrete components and mortars with accelerated curing and setting time

Product description

 • Accelerates cement setting time
 • Improves mix workability
 •  Has strong fluidizating properties
 • Considerably improves pumpability
 • Smoothes out surfaces
 • Inhibits corrosion of reinforcement steel
 • Improves the early strength of cement
 • Lowers the freezing temperature of cement paste
 • Accelerates curing time
 • Reduces the waiting time for stripping of concrete forms

 

 

 

Use

 • READY-MIXED CONCRETE
 • PREFABRICATED CONCRETE COMPONENTS

OPTICAL 40 (HV)

OPTICAL 40(HV) is an effective superplasticizer considerably accelerating cement setting time, with plasticizing and fluidizating properties. It is particularly recommended for the manufacture of ready-mixed concrete, prefabricated concrete components and mortars with accelerated curing and setting time.

Product description

 • Accelerates cement setting time
 • Improves mix workability
 • Has strong fluidizating properties
 • Considerably improves pumpability
 • Smoothes out surfaces
 • Inhibits corrosion of reinforcement steel
 • Improves the early strength of cement
 • Lowers the freezing temperature of cement paste
 • Accelerates curing time
 • Reduces the waiting time for stripping of concrete forms

 

 

 

Use

 • READY-MIXED CONCRETE
 • PREFABRICATED CONCRETE COMPONENTS

OPTICAL 45 (HV)

OPTICAL 45(HV) is an effective superplasticizer considerably accelerating cement setting time. Recommended for use if an immediate increase in concrete strength is required.

Product description

 • Accelerates cement setting time
 • Improves mix workability
 • Improves the early strength of cement
 • Lowers the freezing temperature of cement paste
 • Accelerates curing time
 • Reduces the waiting time for stripping of concrete forms

 

 

 

 


 

 

Use

 • READY-MIXED CONCRETE
 • PREFABRICATED CONCRETE COMPONENTS

OPTICAL 105 PREMIUM

OPTICAL 105 PREMIUM is a highly-effective plasticizing additive which accelerates the setting time of cement and increases its density. It is particularly recommended for the manufacture of prefabricated components from S1 mixes, including vibrated and vibro-pressed elements.

Product description

 • Increases density and overall strength
 • Significantly improves frost resistance
 • Accelerates cement setting time
 • Significantly improves mix workability
 • Has strong plasticizing properties
 • Improves the early strength of cement
 • Shortens the densification time of an element
 • Accelerates curing time
 • Reduces the quantity of mixing water needed
 • Considerably improves water impermeability of concrete

Use

 • VIBRO-PRESSED CONCRETE
 • READY-MIXED CONCRETE
Baufert lab

Go inside
our laboratory

BAUFERT operates its own laboratory which conducts tests relating to concrete, mixes and raw materials. As part of the Factory Production Control System Certification we also run a technological department which supervises the quality of manufactured iron oxide pigments.